SKLEPU INTERNETOWEGO CALCI.PL

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do CALCI.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
CALCI używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Przetwarzanie danych osobowych:

Kto i po co przetwarza twoje dane?
Firma CALCI zbiera podane przez ciebie dane w celu realizacji zamówienia. Aby je zrealizować musimy w bezpieczny sposób przekazać podane przez ciebie dane firmom kurierskim realizującym wysyłki lub firmom kredytowym ( w przypadku płatności kredytowanej ) W zakres niezbędnych danych wchodzi: Twoje imię i nazwisko, adres oraz dane teleadresowe. Dane przetwarzamy tylko na czas realizacji zamówienia. Masz prawo do wglądu w swoje dane, przeniesienia swoich danych lub całkowitego skasowania ich z naszej bazy. Możesz poprosić nas o zmiany swoich danych, lub ich skasowanie droga elektroniczną. Jeśli zapiszesz się do dobrowolnego newslettera będziemy przechowywać twój adres mailowy w celu wysyłania aktualnych informacji i promocji.  Zobowiązujemy się bezpiecznie przetwarzać twoje dane i dbać o ich nie jawność. Przypominamy także że masz prawo wnieść skargę do organu nadzorującego. Jeśli masz pytania odnośnie przetwarzania twoich danych chętnie na nie odpowiemy tel: 509107094, mail: biuro@calci.pl

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) IGAMI Sp. z o.o. (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej www.calci.pl przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IGAMI Sp. z o.o. ul. Szlak 77/222, 31-080 Kraków, KRS: 0000748450, NIP: 6762554651, REGON: 381295000; dane kontaktowe – numer telefonu: 509107094 , adres e-mail: biuro@calci.pl
2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym Urząd Ochrony Danych Osobowych można się kontaktować pisząc na adres pocztowy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail – kancelaria@uodo.gov.pl.
3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie(np.imię i nazwisko, adres, numer telefonu)  w następujących celach:
a) Realizacji zamówień składanych w sklepie internetowym.
b) Realizacji wysyłek kurierskich i pocztowych
c) Poinformowaniu o aktualnej ofercie lub ewentualnych zmianach w zamówieniach już złożonych
d) przekazania Pani/Pana danych osobowych do mBank S.A. („Bank”) w związku z:
a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.
c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
4. Poza celami wskazanymi w ust. 3 (cel pierwszorzędny), Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w innych prawnie dopuszczalnych celach (cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. W ramach takiego przetwarzania Sklep internetowy działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, przewiduje przetwarzanie danych osobowych także w następujących celach drugorzędnych:
a) analizy rynkowej
b) celach marketingowych
5. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. [ ● ] oraz w ust. 4 następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) mBank S.A.
b) InPost sp. z o.o
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 3, tj.:
a) od dnia złożenia zamówienia do dnia skończenia realizowania zamówienia.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
e) prawo do przenoszenia danych.
9. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
10. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
12. Uprzejmie informujemy iż chronimy twoje dane z najwyższą dbałością. Nie udostępniamy ich podmiotom nie uprawnionym oraz zapobiegamy wyciekom stosując zabezpieczenia informatyczne na naszej stronie oraz skrzynkach mailowych. Dane przetwarzane i przechowywane na papierze są niszczone po zakończeniu procesu zakupu.

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz naszą politykę prywatności.